کتاب فلسفه سیاسی

نویسنده: جین همپتن

فلسفه سیاسی درباره جوامع سیاسی است؛ درباره اینکه جوامع سیاسی چه هستند و چگونه باید باشند و کدام صورت‌هایشان توجیه پذیرند. این کتاب سیر تفکرات و تأملات انسان در مورد چگونگی اداره جامعه اش را از آغاز تا به امروز باز میگوید و در نهایت زمینه را آماده میکند تا بیندیشیم که در آینده چه امکاناتی برای بهبود ساماندهی امور جامعه وجود دارد جین همپتن اهمیت و تأثیر مفاهیم به ظاهر انتزاعی فلسفه سیاسی را بر چگونه زیستن ما و بر رفاه و سعادت تک‌تک افراد بشر نشان میدهد ضمن اینکه بیشتر مسائل را گشوده میگذارد تا خواننده با تکیه بر تجربیات خویش در یک جامعه سیاسی خاص به داوری بنشیند و مسائل خاص جامعه اش را با این مفاهیم بسنجد و اگر توانست راه حلی بجوید.

افزودن به پاکت خرید 220,000 تومان

کتاب فلسفه سیاسی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

باغ‌وحش کاغذی

معرفی کوتاه کتاب کودک تو لک لکی یا دارکوب؟ نوشته‌ی علی خدایی

عشق در خلال جنگ...

مروری بر کتاب کودک عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی نوشته‌ی جمشید خانیان

هنر تعاملی با رگه‌های فلسفی

مروری بر کتاب هنر تعاملی از منظر فلسفی نوشته‌ی صفا سبطی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 220,000 تومان