کتاب فقر احمق می کند

نویسنده: سندهیل مولاینیتن

ضرب الأجل ها دقیقاً به این خاطر مؤثر هستند که کمیابی ایجاد کرده و ذهن را متمرکز می کنند . درست همان طور که گرسنگی باعث شده بود غذا در صدر ذهن افرادی قرار بگیرد که در جنگ جهانی دوم دچار گرسنگی مهلک بودند ، ضرب الأجل نیز باعث می شود که کار مورد نظر در صدر ذهن فرد جا بگیرد . ضرب الأجل ، چه چند دقیقه ی باقی مانده تا پایان یک جلسه باشد چه چند روزی که تا پایان دوران پیش دانشگاهی باقی مانده ، بزرگ جلوه می کند . ما زمان بشیتری را به آن موضوع اختصاص خواهیم داد .

صفحه 44

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فقر احمق می کند

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

یک داستان محشر

معرفی کوتاه کتاب کودک یک داستان محشر نوشته‌ی فوئب گیلمن

همه‌ی این‌ها زندگی من را ساختند

مروری بر کتاب کودک تکه‌هایی که من شدند نوشته‌ی رنه واتسون

ندای پرچم سفید

مروری بر کتاب چرا جنگ؟ مکاتبات آلبرت اینشتین و زیگموند فروید

کتاب های پیشنهادی