کتاب فصل های درون

نویسنده: جوانگ دزو

یادداشتی بر فصل های درون

قطار رفت ...

باری، من نیز می‌میرم. گیا- فو هم که مرد. انسان در پی زمین، زمین در پی آسمان، آسمان در پی دائو. گیا فو انسان بود؟ یا، من بود. جوانگ دزو چیزی از مرگ گفته. جین انگلیش را دوست می‌دارم او با گیا- فو آیه های خاک را به آنچه از جهان فروپاشیده بی اعتبار مانده، با خواستن نخواستن، هم آوا شدند.

 ترجمه های بسیاری از دانو د جینگ و فصل‌های درون به انگلیسی ... اما من، ترجمه گیا۔ فو فنگ و جین انگلیش را خواستم در کیمبریج، سی و پنج سال پیش. و سال‌ها با بهزاد برکت به فارسی ترجمه کردیم. هزاران لی چگونه پنگ پرنده در آب و ماهی گون در آسمان را می‌توان تا تهیآبی دنبال گرفت. باری، چه کسی مرده؟

متن بالا قسمتی از یادداشت هرمز ریاحی در ابتدای کتاب می باشد.


افزودن به پاکت خرید 200,000 تومان

کتاب فصل های درون

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

آزادی به رنگ آتش

مروری بر کتاب محاکمه‌ی ژان دارک در روان نوشته‌ی برتولت برشت

بانوی داستان

گلی ترقی: مروری بر زندگی و آثار

دایی یوسف از تولد تا مرگ

مروری بر کتاب استالین نوشته‌ی سایمن سیبیگ مانتیفوری

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 200,000 تومان