کتاب عقل و اعتقاد دینی (درآمدی بر فلسفه ذهن)

نویسنده: گروه نویسندگان

صفات خداوند:

خداوند شبیه چیست؟

«این تکه نمک را در آب بگذار و صبحگاهان نزد من آی» 

شوتاكتو چنان کرد. سپس پدرش به او گفت: «آیا تکه نمکی را که شامگاه دیروز در آب نهادی، به یاد داری؟ ممکن است لطف کنی و آن را به اینجا بیاوری؟» 

او به دنبال تکه نمک گشت، امّا آن را نیافت. نمک کاملاً حل شده بود. 

پدر گفت: «لطفاً از بالای آب جرعه‌ای بنوش. شبیه چیست؟»

«نمک»

«از میانة آن جرعه‌ای بنوش. شبیه چیست؟» 

«نمک»

«از انتهای آن جرعه‌ای بنوش. شبیه چیست؟» 

«نمک»

«آن را بگذار و پیش من آی.» 

پسر چنان کرد. و نمک همان بود که بود.

پدر به او گفت: «عزیزم، به راستی تو نمی‌توانی هستی مطلق را در اینجا درک کنی، امّا به راستی که او اینجاست.»

«او گوهری بس لطیف است - او روح كلّ عالم است؛ او حقیقت مطلق است: روح مطلق است: او تو هستی، شوتاکتو!»

صفحه ۹۶

افزودن به پاکت خرید 220,000 تومان

کتاب عقل و اعتقاد دینی (درآمدی بر فلسفه ذهن)

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

حرفت را بزن ولی با مردم راه بیا

معرفی کوتاه کتاب کودک حرفت را بزن ولی با مردم راه بیا نوشته‌ی اسکات کوپر

مامان دوستت دارم

معرفی کتاب کودک مامان دوستت دارم نوشته‌ی سپیده خلیلی

سیستم پاداش

نقد و بررسی کتاب سیستم پاداش اثر جم کالدر؛ نسل اخیر

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 220,000 تومان