کتاب شفاف اندیشی

نویسنده: شین پریش

این کتاب راهنمایی عملی برای یادگیری شفاف اندیشیدن است. بخش اول کتاب درباره ی پدید آوردن فضایی است که باید به این کار اختصاص دهیم؛ بنابراین در وهله ی اول بایستی موانع شفاف اندیشیدن را شناسایی کنیم. به این صورت خواهیم دید که بیش تر آن چه ما «اندیشیدن» تلقی می‌کنیم، در واقع واکنش نشان دادن بدون استدلال است. این واکنش از مجموعه غرایز زیست شناختی مان سرچشمه می‌گیرد که برای بقای گونه ی ما فرگشت یافته. بخش دوم درباره ی تمرین شفاف اندیشی است. زمانی که نقاط ضعف و قدرتتان را مدیریت کردید و بین تفکر و عمل وقفه ای انداختید، می‌توانید شفاف اندیشی را به تصمیم های کارآمد تبدیل کنید.

افزودن به پاکت خرید 239,000 تومان

کتاب شفاف اندیشی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

اثری از تو چاپ شده، پس هستی!

مروری بر کتاب پرنده به پرنده؛ درس‌هایی چند درباره‌ی نوشتن و زندگی نوشته‌ی آن لاموت

نقد بی‌طرفانه‌ی دو کشور دوست و همسایه

مروری بر مجموعه داستان چشم سگ نوشته‌ی عالیه عطایی

داستان دوستی سوفی با یک غول برای نجات دنیا

معرفی کتاب کودک غول بزرگ مهربان نوشته‌ی رولد دال

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 239,000 تومان