کتاب سال رویاهای خطرناک

نویسنده: اسلاوی ژیژك

در زبان فارسی تعبیر بی‌نظیری هست: «ور نم نهادن»، به معنای «کسی را کشتن، پیکرش را دفن کردن، و آن‌گاه روی پیکرش گل کاشتن به قصد پنهان کردنش». در سال 2011 شاهد (و درگیر) سلسله‌ای از رویدادهای تکان‌دهنده بودیم، از بهار عرب تا جنبش اشغال وال‌استریت، از شورش‌های بریتانیا تا جنون ایدئولوژیکی بریویک در نروژ. 2011 سال رویاهای خطرناک بود، از هر دو سو: از یک سو رویاهای رهایی‌بخشی که معترضان را بسیج کردند، در خیابان‌های نیویورک، در میدان تحریر، در لندن و آتن؛ و از سوی دیگر، رویاهای ویرانگر تیره و تاری که بریویک و پوپولیست‌های نژادپرست را در سرتاسر اروپا به پیش راندند، از هلند تا مجارستان. وظیفه اصلی ایدئولوژی مسلط، همانا خنثی کردن جنبه حقیقی این رخدادها بود: آیا واکنش غالب رسانه‌های گروهی دقیقا مصداق «ور نم نهادن» نبود؟ 

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب سال رویاهای خطرناک

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

آدمی برای زیستن باید قدرت آن را داشته باشد که...

بخشی از کتاب درس‌های نیچه برای زندگی اثر جان آرمسترانگ

بوسه‌هایی برای بابا

معرفی کتاب بوسه‌هایی برای بابا نوشته‌ی فرانسس واتس

راستش را بخواهید...

نگاهی به کتاب گفتمان و حقیقت نوشته‌ی میشل فوکو

کتاب های پیشنهادی