کتاب زندگی گالیله

نویسنده: برتولت برشت

این نمایشنامه یکی از شاهکارهای درام نویسی قرن بیستم است. زندگی گالیله افراطی‌ترین درامی است که دوست دارم آن را اجرا کنم. آنچه من در این نمایشنامه می‌بینم رنج‌های یک انسان نابغه و ژنی و محرومیت‌های یک کاشف و چیدن بال‌های انسانی است که قدرت پرواز پرندگان را دارد. اما درنهایت محكوم بـه سکوت می‌شود. روزگار مرگ صوری را به گالیله تحمیل می‌کند، ولی ذات نبوغ در او ماندگار می‌ماند. یعنی شکنجه‌ی هولناکی که برای نوابغ صدها برابر قوی‌تر از انسان‌های عادی است و کشف ایـن انسان استثنایی در این نمایشنامه برای من مهم است.

حمید سمندریان

پشت جلد

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب زندگی گالیله

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

برای آنان که از کار زیاد خسته‌اند

مروری بر کتاب در ستایش بطالت نوشته‌ی برتراند راسل

در مقدمه‌ی یک کمدی که بوی گندش تا عرش رفته

مروری بر نمایشنامه‌ی هرکول و طویله‌ی اوجیاس نوشته‌ی فردریش دورنمات

سمندریان، شیفته‌ی صحنه

حمید سمندریان: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی