کتاب رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات

نویسنده: نورتروپ فرای

آیا کتاب مقدس را - که تأثیر عظیمی بر ادب مغرب زمین داشته است - می‌توان از مقوله ادبیات شمرد؟

نور تروپ فرای ذیل عناوینی مشتمل بر زبان، استعاره نو شناسی و اسطوره به این نکته می‌پردازد وی ضمن بررسی مراحل تکاملی زبان به این نتیجه می‌رسد که سیاق زبانی کتاب مقدس به رغم انطباق نداشتن با مراحل تکاملی زبان سرشار از استعاره است و بی آنکه در واقع اثر ادبی باشد، شاعرانه است. پس از بررسی استعاره و نوع شناسی، ویژگی عمده ای که فرای برای کتاب مقدس قائل می‌شود ساختار منظم آن است. به گفته خودش، کتاب مقدس اسطوره تناوری است یعنی روایتی که کل زمان را از آفرینش تا آخر زمان در بر می‌گیرد مایۀ وحدت این روایت هم مجموعه ای است از تصاویر مکرر که اگر این تصاویر را از سیر باز داریم به یک دسته استعاره واحد تبدیل میشود و جملگی استعاره ها با جسم مسیح همتا می‌گردد انسانی» که جملگی انسان‌هاست و به قول ویلیام بلیک دانه شنی که کل عالم است.

افزودن به پاکت خرید 185,000 تومان

کتاب رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

بانوی داستان

گلی ترقی: مروری بر زندگی و آثار

دکمه‌های نقره‌ای

معرفی کوتاه کتاب کودک دکمه‌های نقره‌ای نوشته‌ی باب گراهام

شاهد کامل صدا ندارد

مروری بر کتاب باقی‌مانده‌های آشویتس نوشته‌ی جورجو آگامبن

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 185,000 تومان