دیباچه نوین شاهنامه

نویسنده: بهرام بیضایی

از سر سودابه و کاووس شاه پرنیان سرخ رنگی را برمی‌دارند، و آن‌ها همچنان نشسته بر تخت، تخت‌هاشان از هم دور می‌شود. تخت کاووس شاه به سیاوش می‌رسد و او به پدر شادباش می‌گوید. کاووس در جام زرینی که به دست دارد گلی می‌اندازد و به او می‌دهد تا چون پیشکشی به سودابه برساند. سیاوش می‌رود؛ سودابه که دیگر بر تخت نیست جام را می‌گیرد، گل را به سیاوش می‌دهد و گرد وی عاشقانه می‌گردد و از شراب جام اندکی به تنپوش وی می‌پاشد. سیاوش می‌گریزد، و همان دم با جامه‌ی آلوده روبروی کاووس است که به دیدن رنگ شراب بر جامه و گل در دست او رنگ از چهره‌اش می‌پرد. زنانی بر سر می‌زنند. آن میان سودابه نالان جامه می‌درد. سیاوش باید ثابت کند گناه از او نیست.

دیباچه نوین شاهنامه

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

شاید آن سیب واقعاً کِرمو بوده!

درباره‌ی نمایشنامه‌ی سلطان مار نوشته‌ی بهرام بیضایی

ده کتاب برتر درباره‌ی آزادی

نویسندگان متمایزی مانند جولیا دونالدسون، جان رالز و آین رند می‌توانند موجب درک ارزش آزادی و خطرِ وحشتناک از دست دادن آن شوند

به بهشت

نقد و بررسی کتاب به بهشت اثر هانیا یاناگیهارا؛ آیا اینجا سرزمین آزادگان است؟

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید