کتاب دگرگونی بزرگ خاستگاه های سیاسی و اقتصادی روزگار ما

نویسنده: کارل پولانی

تمدن سده نوزدهمی فروپاشیده است. کتاب حاضر هـم درباره ریشه‌های سیاسی و اقتصادی این رویداد است هم درباره دگرگونی بزرگی که این رویداد به راه انداخته.

تمدن سده نوزدهمی بر چهار نهاد استوار بود. اولین نهاد عبارت بود از نظام توازن قوا که صد سالی از وقوع هر گونه جنگ دیرپا و ویرانگر میـان ابرقدرت‌ها ممانعت می‌کرد. دومین نهاد عبارت بود از نظام بین المللی پایه طلا که از سازماندهی خاص اقتصاد جهانی حکایت می‌کرد. سومین نهاد عبارت بود از نظام بازار خودتنظیم‌گر که رفاه مادی بی‌سابقه‌ای به بار آورد. چهارمین نهاد نیز دولت لیبرال بود. بنا بر نوعی طبقه‌بندی، دو تا از این نهادها اقتصادی بودند دو تا نیز سیاسی. بنا بر نوعی دیگر از طبقه‌بندی، دو تا از اینها ملی بودند دو تا بین المللی. خطوط اصلی مختصه تاریخ تمدن ما را اینها با هم تعیین کردند.

صفحه ۴۹

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دگرگونی بزرگ خاستگاه های سیاسی و اقتصادی روزگار ما

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

کتاب‌فروشی افسانه‌ای در کیلومتر صفر پاریس

مروری بر کتاب شکسپیر و شرکا نوشته‌ی جرمی مرسر

شکارچیان جادوگر

معرفی کتاب کودک جادوگرها نوشته‌ی رولد دال

کدام نویسندگان مرد در خلق شخصیت‌های زن شاخص‌ترند؟

از تولستوی تا جان بنویل٬ نویسندگان مردی که از منظر یک زن می‌نویسند

کتاب های پیشنهادی