کتاب دموکراسی و حقوق بشر

نویسنده: محمد عابدالجابری

به موضوع دموکراسی در وطن عربی چگونه باید نگریست؟ آیا باید از منظر عربی باید به شیوه شرایط تاریخی‌ای که به تولد دموکراسی در اروپا انجامید به آن بنگریم، یا از موانع فراروی منظر شرایط تاریخی کنونی عربی که دموکراسی را به یک ضرورت تاریخی تبدیل کرده است؟ به دیگر سخن، آیا از خلال چیزی بنگریم که ممكن است یک مورخ آن را علت برپایی دموکراسی در غرب بداند، یا از خلال مسائل مهمی بنگریم که یک نظریه پرداز و استراتژیست و متفکـر و مبارز سیاسی دموکراسی را در وطن عربی به آن‌ها نسبت می‌دهد؟ 

بی‌تردید ما منظر دوم را برمی‌گزینیم، زیرا منظر نخست در بهترین حالت چیزی بیش از تفسیری معین از تاریخ، با این یا آن درجه از موفقیت به دست نمی‌دهد.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب دموکراسی و حقوق بشر

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

هفت دهه در مصر معاصر

نجیب محفوظ: مروری بر زندگی و آثار

چطور می‌توان دوستی‌های ارزشمند را نجات داد؟

مروری بر کتاب کودک دعوای دوست‌های صمیمی نوشته‌ی فرانسس ایتانی

داستان دوستی سوفی با یک غول برای نجات دنیا

معرفی کتاب کودک غول بزرگ مهربان نوشته‌ی رولد دال

کتاب های پیشنهادی