کتاب دست های آلوده

نویسنده: ژان پل سارتر

کتاب اندیشه ترقی با چاپ ۱۳۹۲ و برچسب قیمت جدید از طرف ناشر فروخته می‌شود.


هنگامی که نمایشنامۀ دست‌های آلوده مرا نشان می‌دادند بازی بازیگران به حق مورد تحسین قرار گرفت، اما در مورد خودِ نمایشنامه تردیدهایی حاصل شد که آیا ضد کمونیستی است یا نه منتقدان چپ افراطی و منتقدان مطبوعات بورژوایی مترصد بودند که ببینند طرف مقابل چه می‌گوید. عاقبت دسته اول نتیجه گرفتند که نمایشنامه بر ضد حزب آنهاست و این استنباط مطلقاً مغایر نیت من بود و آن وقت گروه دیگر آن را به عنوان یک نوع ماشین جنگی ستودند و هلهله کردند و با این عمل خود به استنباط آنها صحه گذاشتند از آن زمان به بعد این نمایشنامه عملاً دارای معنایی شده است که من هرگز نتوانستم آن را تغییر دهم.

ژان پل سارتر درباره نمایش


افزودن به پاکت خرید 95,000 تومان

کتاب دست های آلوده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

شاخه‌ی فریادخواهی

مروری بر نمایشنامه‌ی زنان فریادخواه نوشته‌ی اوریپید (ائوریپیدس)

مفسر پریشانی انسان مدرن

صادق هدایت: مروری بر زندگی و آثار

واکاوی درون

مروری بر کتاب کلمات نوشته‌ی ژان پل سارتر

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 95,000 تومان