کتاب در آغوش نور 2

نویسنده: بتی جین ایدی

در عالم ارواح ،از دانشی ناب و اصیل درباره میل و اشتیاق همیشگی شیطان ، در جهت تخریب و نابودی کانون های گرم اطلاع یافته بودم. به من نشان داده بودند که شیطان همواره نخست به سراغ زن های خانواده می رود و به وسوسه او می پردازد ، آن گونه که بیشتر نیز به این کار مبادرت ورزیده بود...

هنگامی که خدای متعال زن ومرد را آفرید، و نقش هر یک ازآنها را اعلام فرمود ، زنان را از نظر معنوی نزدیک خود ، و در جوار ذات اقدس و جلیل خویش نگاه داشت:  به عنوان ((دستیاران آفرینش)) و این امرغریزی ذاتی است که زن همواره مرتکب ریسک های معنوی و روحانی بزرگ تری در مقایسه با مرد می گردد.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب در آغوش نور 2

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نوبل ادبیات ۱۹۰۳

بیورنستی یرنه بیورنسون، برنده نوبل ادبیات در سال ۱۹۰۳

اسرار مگوی دریا

درباره‌ی کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا نوشته‌ی ژول ورن

چه عناوینی ممکن است به کودکان کمک کند با غم و اندوه کنار آمده و از پسِ افسردگی بربیایند؟

فیونا نوبل دیدگاه‌های گوناگونی درمورد سوگ و سوگواری برای کودکان توصیه می‌کند

کتاب های پیشنهادی