کتاب دروغ گویی

نویسنده: سیسلا باک

آیا دست زدن به پژوهشی عمومی درباره دروغ گویی و راستگویی ساده لوحانه نیست؟ عده ای دلیل خواهند آورد که این کار ناممکن است. خواهند گفت که زندگی بسیار پیچیده تر و جوامع گوناگون‌تر از آنند که چنین کاری ممکن باشد چه طور می‌توان چانه زنی در بازاری شرقی دروغ‌های مصلحت آمیز زندگی هر روزه دروغ برای دفاع ملی و دروغ برای نشکستن دل کودکی رو به موت را با هم قیاس کرد؟ آیا تصور چنین کاری خودخواهی و کوته نظری نیست؟ ادامه این استدلال چنین است که گیریم بتوان به نحوی این گونه گونی را در این بحث ،گنجاند چه گونه می‌توان به حقیقت هر موضوع پیچیده ای نبرد واترلو در مثال آستن ـ یا حتی رویدادی ساده رسید؟ در واقع چه گونه میتوان حق این کلام را که در دادگاه به کار برده میشود ادا کرد حقیقت تمام حقیقت هیچ چیز جز حقیقت؟»

افزودن به پاکت خرید 400,000 تومان

کتاب دروغ گویی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

کتاب‌هایی که باید قبل از تماشای اوپنهایمر بخوانیم

نولان نیمی از هالیوود را به خدمت گرفته است تا زندگی اوپنهایمر را روی پرده ببرد

آیا جادو نجاتمان می‌دهد؟

مروری بر کتاب آئورا نوشته‌ی کارلوس فوئنتس

هنر تعاملی با رگه‌های فلسفی

مروری بر کتاب هنر تعاملی از منظر فلسفی نوشته‌ی صفا سبطی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 400,000 تومان