کتاب دایره گچی قفقازی

نویسنده: برتولت برشت

گروهبان               دختره همینجاس نگفتم؟ این دماغ بو میکشه.

                         میخواستم یه چیزی ازت بپرسم دختر چرا از پهلوی

                         من فرار کردی؟ فکر کردی میخوام چی چکارت کنم؟

                         شرط می‌بندم از او فکرای بی ناموسی کردی!اقرار کن!

گروشه                (ضمن این که زن دهاتی بلاانقطاع تعظیم می‌کند.) یهو یادم

                       افتاد که شیر رو از روی کوره ور نداشتم.

صفحه 71

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب دایره گچی قفقازی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

زوال یک رؤیا

مرور نمایشنامه‌ی «مرگ فروشنده» اثر «آرتور میلر»

«دلاور» در حلقه‌ی تکراری تاریخ

مرور «ننه دلاور و فرزندان او» اثر «برتولت برشت»

پرونده‌ی یک نمایش‌نامه

درباره‌ی نمایشنامه‌ی ویتسک نوشته‌ی گئورگ بوشنر

کتاب های پیشنهادی