کتاب خواب

نویسنده: نجیب محفوظ

کتاب خواب که در دست دارید مجموعه ی ده داستان کوتاه از نجیب محفوظ نویسنده‌ی شناخته شده و برنده جایزه نوبل در ادبیات است. داستان‌ها بر پایه ی پایان نامه ای که فرید جورج یارد به دانشگاه سنت ژوزف ارائه داده و موضوع آن بررسی داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ است گردآوری شده اند. این داستان‌ها زیر عنوان «شکست و عجز» آمده اند و تأثیر شکست جنگ ۱۹۶۷ و پی آمدهای آن را بر جامعه ی عرب بررسی می‌کنند اما اگر با دیدی نقادانه به آنها بنگریم نشانه های استعمار و استثمار را بر مردم کشورهای جهان سوم به خوبی می نمایانند. برای برداشت بهتر از داستان‌ها و نمادهای به کار گرفته شده مقاله ی تحلیلی شکست و عجز» در آغاز کتاب آمده است.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب خواب

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

خون زدگی

مروری بر کتاب خون‌خورده نوشته‌ی مهدی یزدانی خرم

هفت دهه در مصر معاصر

نجیب محفوظ: مروری بر زندگی و آثار

من پیش از هر چیز یک نویسنده هستم

رومن گاری: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی