کتاب خاکستر

نویسنده: نجیب محفوظ

داستان‌های این مجموعه زمینه‌ای رئالیستی (واقعگرایانه ) دارند اما می‌شود در چهار گروه دسته بندی شان کرد:
 گروه نخست، اگرچه عکس برداری از واقعیت موجود به نظر می آیند و آن را با همه ی تلخی‌ها و شیرینی ها و خوبی ها ر بدی‌هایش بازتاب می‌دهند اما نویسنده با تصویری هنرمندانه که پدید می آورد هدفش را پی می‌گیرد و سخنش را با خواننده در میان می گذارد.

در گروه دوم نیز همان کار را می‌کند اما رگه هایی از طنز را در واقعیت می‌تند و در گروه سوم واقعگرایی را با رؤیا می آمیزد و در گروه چهارم نمادگرایی را دستمایه قرار می دهد و من برای شنایی بیشتر خواننده فرهیخته با نمادهایی که نویسنده به کارشان می‌گیرد دو قصه را برگزیده ام و در مقاله ی پایانی کتاب به آنها پرداخته ام.


افزودن به پاکت خرید 125,000 تومان

کتاب خاکستر

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

جدال ازلی عشق و ملامت

تقی مدرسی: مروری بر زندگی و آثار

فیلیپا پری در اتاق درمان

از فیلیپا پری بپرسیم: «چرا همیشه انقدر عصبانی هستم؟»

در ستایش زبان داستانی درست!

مروری بر کتاب هشتمین روز زمین نوشته‌ی شهریار مندنی‌پور

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 125,000 تومان