کتاب خاکستر

نویسنده: نجیب محفوظ

داستان‌های این مجموعه زمینه‌ای رئالیستی (واقعگرایانه ) دارند اما می‌شود در چهار گروه دسته بندی شان کرد:
 گروه نخست، اگرچه عکس برداری از واقعیت موجود به نظر می آیند و آن را با همه ی تلخی‌ها و شیرینی ها و خوبی ها ر بدی‌هایش بازتاب می‌دهند اما نویسنده با تصویری هنرمندانه که پدید می آورد هدفش را پی می‌گیرد و سخنش را با خواننده در میان می گذارد.

در گروه دوم نیز همان کار را می‌کند اما رگه هایی از طنز را در واقعیت می‌تند و در گروه سوم واقعگرایی را با رؤیا می آمیزد و در گروه چهارم نمادگرایی را دستمایه قرار می دهد و من برای شنایی بیشتر خواننده فرهیخته با نمادهایی که نویسنده به کارشان می‌گیرد دو قصه را برگزیده ام و در مقاله ی پایانی کتاب به آنها پرداخته ام.


افزودن به پاکت خرید 225,000 تومان

کتاب خاکستر

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

از خون برخاسته

مروری بر کتاب اعمال انسانی نوشته‌ی هان کانگ

چارلز دیکنز و بچه‌های خیابانی لندن

معرفی کوتاه کتاب کودک چارلز دیکنز و بچه‌های خیابانی لندن نوشته‌ی آندرآ وارن

فرهنگ خانوادگی

نقد کتاب فرهنگ خانوادگی اثر الیزابت آسودو

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 225,000 تومان