کتاب تفکر نقادانه درباره مسائل اخلاقی

نویسنده: ریچارد پل لیندا الدر

فرهنگ ما مثل بسیاری فرهنگهای دیگر گنجینه ای سرشار از تعارض‌ها است.

یکی از تعارض‌ها این است که گرچه قضاوت نکن! جزء شعارهای محبوبمان است نه تنها از قضاوت اخلاقی پرهیز نمی کنیم بلکه از هر فرصتی برای سخنرانی ،اخلاقی و اگر مجلس به اندازه کافی گرم شود برای نوحه سرایی اخلاقی با قضاوتهای سنگین استفاده می‌کنیم. اما به نظر می‌رسد پرهیز از داوری ،اخلاقی اگر هم مطلوب باشد، بسیار دشوار است.

شاید گزینه واقع بینانه تر برای دوری جستن از قضاوت‌های نابخردانه و ظالمانه این باشد که کمی در این زمینه به خودمان سخت بگیریم و بکوشیم دیدگاه ها و قضاوت‌های اخلاقی‌مان، به جای تأثیرپذیری از موعظه ها شعارها و مدهای اجتماعی بر سنجشگرانه اندیشی استوار باشد.

این کتاب ضمن برشمردن برخی از مهلک ترین خطاهای تفکر اخلاقی، خواننده را با مفاهیم و ابزارهایی سودمند برای سنجشگرانه اندیشی درباره مسائل اخلاقی آشنا می سازد.

با توجه به رابطه نزدیک تفکر نقادانه و فلسفه کتاب حاضر میتواند پیش درآمدی بر فلسفه اخلاق نیز قلمداد شود.

برای کمک به تعمیق فهم خواننده از مطالب پرسشها و تمرینهایی به همراه پاسخ‌های پیشنهادی به پایان کتاب اضافه شده است.


افزودن به پاکت خرید 88,000 تومان

کتاب تفکر نقادانه درباره مسائل اخلاقی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نخست‌وزیرِ میهن‌پرست

معرفی کتاب میهن پرست ایرانی نوشته‌ی کریستوفر دو بلگ

چشم‌درچشم سوگ

مروری بر کتاب رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی نوشته‌ی ج. ویلیام وردن

پرونده‌ی یک نمایش‌نامه

درباره‌ی نمایشنامه‌ی ویتسک نوشته‌ی گئورگ بوشنر

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 88,000 تومان