تفکر نقادانه برای کودکان

نویسنده: مل لیسستر دنیس تیلور

تفکر نقادانه می تواند به مثابه جعبه ابزاری از مهارت ها تصور شود که کودکان را قادر می سازد عمیق تر و روشن تر درباره آنچه به آن باور دارند ( آنچه می خوانند یا در رسانه ها می شنوندیا ...) و درباره آنچه باید انجام دهند فکر کنند. چنین تفکری به آنها کمک خواهد کرد نسبت به اطلاعاتی که دریافت می کنند هوشیارتر باشند و کمتر در معرض قانع شدن متعصبانه، پیش داوری و باور یا رفتار نامعقول قرار گیرند.

پرورش این مهارت در مدرسه از آن رو اهمیت دارد که یادگیری عاقل و منطقی بودن، مستقل بودن و بر ای خود فکر کردن عناصر کلیدی هر آموزش است. 

تفکر نقادانه برای کودکان

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

اندوه بهای شجاعت عاشقان

مروری بر کتاب عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه نوشته‌ی جولین بارنز

اولین قدم کودکان در دنیای علم و دانش

مروری بر مجموعه‌کتاب‌های ماجراهای گربه کوچولوی سفید (اولین کتاب علمی من) نوشته‌ی جف ورینگ

تصویرگر خیال‌های دور

ژان ژاک سامپه: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید