کتاب برش

نویسنده: مارک ریون هیل

پل             بازرسی بدنی شدین ؟

جان           بله من رو گشتن .

پل            هیچ خشونت بی موردی هم وجود داشت ؟

جان          نه ، نه ، من اسمش رو خشونت بی مورد نمی ذارم .

پل            چون لازمه که هرگونه رفتار بی موردی رو ... دارم یه سری مدارک جمع آوری می کنم . 

               آدم های زایدی مشتاق خوندنشن .

جان          متوجه ام .

پل           حزب قبلی هیچ حساسیتی نسبت به خشونت بی مورد نداشت . نادیده می گرفتنش . یادتون میاد ؟

جان         بله .

پل           اما ما می خوایم جور دیگه ای عمل کنیم . می خوایم زیر ذره بین ببریمش ... 

              حواسمون حسابی بهش هست ، به خشونتِ ...

صفحه ۱۱

افزودن به پاکت خرید 20,000 تومان

کتاب برش

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

داستانی برای پذیرش تفاوت‌ها

مروری بر کتاب کودک مشکل زرافه‌ای نوشته‌ی جوری جان

رولو می، روانکاو معروف آمریکایی

رولو می: مروری بر زندگی و آثار

بُرِش

مروری بر نمایشنامه‌ی «بُرش» اثر «مارک رِیوِن هیل»

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 20,000 تومان