کتاب برای من غمگین نشوید

نویسنده: چارلز بوکوفسكی

نامه‌ات به دستم رسید؛ در آن از سرطان پدرت گفته بودی؛ و گفته بودی بیش از حد احساس فلاکت می‌کنی، تحمل مرگ خودمان آسان است؛ مرگ دیگران! رسیدن مرگ دیگران است که نمی توانیم تحملش کنیم. همیشه در این شرایط سعی کرده ام از تاریخ، تاریخ مرگ و حقیقت مرگ استفاده کنم؛ سعی کرده ام به مرگ ناپلئون فکر کنم، هیتلر، پرنده، گربه، ستاره سینما، قهرمان، جنایتکار، نام چیزها، چیزهایی که زمانی... اما هیچ فایده ای ندارد. ذهن نمی تواند به غریزه غلبه کند. ذهن پدیدهی نوظهوری است؛ غریزه مدت‌ها پیش از او سر جای خودش بوده است. وقتی عشق خاکستر می شود، از اندوه خجالت نکش، همین طور از دیوانگی و کج خلقی. مادرم از سرطان مرد. شب کریسمس برایش زیباترین تسبیحی را که می توانستم خریدم اما وقتی رسیدم، در بسته بود. همانجا ایستاده بودم و دستگیره را می چرخاندم که پرستاری رسید و گفت: «مرد.»

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب برای من غمگین نشوید

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

بدتر از هرچیزی، زندگی بدون نوشتن است

سیلویا پلات: مروری بر زندگی و آثار

زمزمه‌های کوچه‌باغ‌های نشابور

محمدرضا شفیعی کدکنی: مروری بر زندگی و آثار

میل ندارم مسیر تاریخ رو عوض کنم

مروری بر نمایشنامه‌ی رمولوس کبیر نوشته‌ی فردریش دورنمات

کتاب های پیشنهادی