کتاب انتقادی و بالینی

نویسنده: ژیل دلوز

این مستلزم دورنمایی جدید، دور نمای مجمع الجزایری است که تراولینگ و پانورامیک را، چنان که در «جزایر انکانتاداس»، با هم می‌آمیزد. همچنین، چنان‌که بنیتو سرنو نشان می‌دهد، مستلزم ادراکی هم دیداری و هم شنیداری است و باید «درک»، یعنی ادراکی در شدن، را جایگزین مفهوم کند. این مستلزم اجتماعی تازه نیز هست که اعضایش به «اعتماد»توانا هستند، یعنی قادر به باور به خودشان، به جهان و به شدن.

صفحه 205

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب انتقادی و بالینی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

معنای زندگی، مفهومی سهل و ممتنع

مروری بر کتاب «معنای زندگی» نوشته‌ی تری ایگلتون

فرهنگ خانوادگی

نقد کتاب فرهنگ خانوادگی اثر الیزابت آسودو

ده کتاب برتر درباره‌ی آزادی

نویسندگان متمایزی مانند جولیا دونالدسون، جان رالز و آین رند می‌توانند موجب درک ارزش آزادی و خطرِ وحشتناک از دست دادن آن شوند

کتاب های پیشنهادی