کتاب امیر کبیر و ایران

نویسنده: فریدون آدمیت

«میرزا تقی‌خان بر آن شد که نیکبختی مادی مردم را فراهم کند، و تمایلات نکوهیده آنان را مهار گرداند. این وزیر هدفی از آن هم عالی‌تر داشت؛ هر آینه تدابیرش استمرار می‌یافت، در اخلاق و کردار ایرانیان تغییری اساسی و ریشه‌دار تحقق می‌پذیرفت.» واتسون

«دوستدار خود می‌داند که منظور باطنی آن جناب است که قواعد نیک مردم ایران را ترقی دهند، و قواعد ظلم و تعدی و اجحاف را از میان آنها و حکام برطرف سازند.» از نامه شیل به امیرکبیر

صفحه 318

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب امیر کبیر و ایران

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

افیون افسانه

مروری بر کتاب افسانه دولت نوشته‌ی ارنست کاسیرر

نوستالژیا

معرفی کتاب آدم اول نوشته‌ی آلبر کامو

هنر تعاملی با رگه‌های فلسفی

مروری بر کتاب هنر تعاملی از منظر فلسفی نوشته‌ی صفا سبطی

کتاب های پیشنهادی