کتاب اقتصاد ایران به کوام سو می رود؟

نویسنده: مسعود نیلی گروه نویسندگان

مقدمه
مجری طرح: دکتر مسعود نیلی

کشور ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه بالایی است که هر یک از آن‌ها در صورت بهره برداری مناسب می‌توانند سهمی قابل اعتنا در دستیابی مردم به رفاه متوازن و امنیت فراگیر داشته باشند. کیفیت تنظیم مناسبات میان بازیگران اصلی از قبیل مناسبات میان تولیدکننده و مصرف‌کننده صادرکننده و واردکننده تولید کننده داخلی و تولیدکننده خارجی کارگر و کارفرما سپرده گذار و وام گیرنده و دولت و مردم از یک طرف (به معنی کیفیت نهادی) و نحوه تنظیم سیاست‌های اقتصادی (به معنی استفاده از ابزارهای پولی و مالی در اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت) از طرف دیگر می‌تواند ابعاد شکاف میان ظرفیت‌ها و عملکرد را توضیح دهد.

صفحه ۳۵

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب اقتصاد ایران به کوام سو می رود؟

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رد پای ماندگار

ابراهیم گلستان: مروری بر زندگی و آثار

با نوشتن نفسی تازه کنیم

مروری بر کتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود نوشته‌ی لرن هرینگ

معجزه‌ی بخشش را دست کم نگیرید

مروری بر کتاب بده و بستان نوشته‌ی آدام گرانت

کتاب های پیشنهادی