کتاب استعاره | نشر مرکز

نویسنده: ترنس هاوکس

مجموعه‌ی مکتب ها سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری که این کتاب یکی از آنهاست در برگیرنده‌ی حدود سی کتاب مستقل از هم است که از میان کتابهای مجموعه ی The Critical Idiom برگزیده شده اند. این کتاب‌ها به مقوله های گوناگونی می‌پردازند برخی به نهضت‌ها و جنبش‌ها و مکتب‌های ادبی برخی به انواع ادبی و برخی به ویژگی‌های سبکی و مانند این‌ها.

استعاره از اساسی ترین وجوه زبان ،تخیلی و عنصری کانونی در فرایند ارتباطی شمرده می‌شود همین اهمیت کانونی تعریف آن با زبان انتزاعی را دشوار می‌سازد و از این رو در این کتاب نکته ها و اندیشه های اصلی مربوط به سرشت استعاره در زمینهی ادبی و اجتماعی قرار داده شده و تاریخچه ای از تکامل این مفهوم ارائه شده است. بررسی از دیدگاه های ارسطو شروع می‌شود و تا آثار زبان شناسان و انسان شناسان معاصر پیش می آید در این کتاب دو دیدگاه مخالف اما مکمل درباره‌ی استعاره که ناشی از دو دیدگاه متفاوت درباره ی رابطه ی زبان با جهان است و یکی استعاره را افزوده ای بر واقعیت می‌داند و دیگری راهی برای تجربه ی واقعیت و همچنین بحث مهم رابطه ی شعر با زبان متعارف تحلیل و بررسی می‌شوند.


افزودن به پاکت خرید 47,500 تومان

استعاره | نشر مرکز

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

مسخ تقصیر

مروری بر کتاب مسخ نوشته‌ی فرانتس کافکا

کتاب‌هایی که باید قبل از تماشای اوپنهایمر بخوانیم

داستان پدرِ بمب اتم به‌زودی روی پرده‌ی سینما می‌آید

کدام کتاب‌ها می‌توانند در درک و پذیرش عقاید دیگران ما را کمک کنند؟

سدی جونز، رمان‌نویس، بهترین کتاب‌ها را برای برانگیختن نهانی و غیرمستقیم همدلی توصیه می‌کند

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 47,500 تومان