کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد؟

نویسنده: اریک فروم

هر جامعه حیاتی خاص خود دارد و بر وجود بعضی نیروهای مولد و اوضاع جغرافیایی، اقلیمی، فنون تولیدی، معانی و ارزش‌ها و نیز بر نوعی منش یا خوی انسانی که در آن اوضاع و احوال پرورش می یابد بنیاد گذاشته شده است، به علاوه هر جامعه به نحوی سازمان داده می‌شود و به صورتی خود را انطباق می‌دهد که بتواند در آن شرایط به هستی ادامه بخشد. معمولاً اهل هر جامعه بر این باورند که نحوه زندگی آنها طبیعی و اجتناب ناپذیر است و به سختی امکانات دیگر را در نظر می گیرند و به این عقيده متمایل می‌شوند که هر گونه دگرگونی بنیادی در این شیوه زندگی به آشفتگی و ویرانی می انجامد.

افزودن به پاکت خرید 240,000 تومان

کتاب آیا انسان پیروز خواهد شد؟

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

پروست بودن

مارسل پروست: مروری بر زندگی و آثار

این بابای منه!

معرفی کوتاه کتاب این بابای منه! نوشته‌ی میس فون هات

ماه؛ دوستی برای زمین

مروری بر کتاب کودک من ماه هستم نوشته‌ی استیسی مک آنلتی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 240,000 تومان