کتاب آگوست

نویسنده: روبن فونسكا

زن همچنان ساکت ماند. هر دو جوان و زشت بودند. زشتی کوسمه به روسالوو فرصت تکرار دیگر آموخته‌هایش در مدرسه‌ی پلیس را داد: کوسمه با شانه‌ی پهن، نشانه‌های جسمانی یک جنایتکار را داشت، پیشانی برآمده، گونه‌های برجسته، تیزی زاویه‌ی صورت، پیش‌آمدگی آرواره، فلاژیوسفالیا. «دکتر، به من نخندید؛ این به معنای سری کج و بیضوی و نامتقارن است، خوشبختانه طرف راست چهره خیلی به سمت پیشانی پیش رفته که از پشت، به سمت چپ پیشرفت داشته».

خیره به کوسمه، بازرس هیچ یک از آن موارد را نمی‌دید. تنها جوانی بود ترسیده.

صفحه 56


افزودن به پاکت خرید 35,000 تومان

آگوست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دختران نانحیف جنگ

مروری بر کتاب دختران نحیف نوشته‌ی میوریل اسپارک

زیر پوست پکن

مروری بر کتاب دویدن در خیابان‌های پکن نوشته‌ی شوزُ چِن

این‌جا که می‌رسیم من جوش می‌آورم

بخشی از کتاب «قصه‌های یک دقیقه‌ای» اثر ایشتوان اركنی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 35,000 تومان