EN
‎تمساح ها

‎تمساح ها

‎تمساح ها هیچ شکارچیان طبیعی غیر از انسانها ندارند. در واقع، انسانها تمساح ها را در بسیاری از زیستگاه های باتلاقی و مردابی آمریکای شمالی به مرز انقراض کشانده اند. زمانی، شکارچیان تعداد زیادی از این حیوانات را برای گوشت و پوست نرم شکمشان، که برای ساخت کفش و کمربند و کیف پول استفاده مى شد، می کشتند. بین سالهای ١٩٥٠ تا ١٩٦٠، شکارچیان ٩٠ درصد از تمساح ها را در لوئیزیانا از بین بردند و جمعیت تمساح ها را در زمینهای باتلاقی فلوریدا به شدت کاهش دادند.

‎در سال ١٩٦٧، دولت فدرال، تمساح آمریکایی را در لیست گونه های در معرض خطر قرار داد. در دهه بعد، تمساح ها که در برابر شکارچیان مورد محافظت قرار گرفته بودند و حالا حدود ٤٠ تخم در هر يك از لانه شان وجود داشت، بازگشتی چشمگیر داشتند. نام این حیوان در فلوریدا، لوئیزیانا، و تگزاس- مکانهایی که اکثر این حیوانات در آنجا زندگی میکنند- از گونه های در معرض خطر به گونه های مورد تهدید تغيير نام يافت و مجدداً دسته بندی شد. به عنوان یک گونه مورد تهدید، این حیوان هنوز هم به خاطر شکار بی رویه توسط شکارچیان محافظت مى شود؛ البته، شکار محدود در بعضی مناطق ،برای نگه داشتن رشد بیش از حد جمعیت آنان، مجاز شده است.
‎تمساح ها
‎تمساح ها هیچ شکارچیان طبیعی غیر از انسانها ندارند.

Alligators

Alligators have no natural predators except humans. In fact, humans drove alligators to near extinction in many of their marsh and swamp habitats in North America. Hunters once killed large numbers of these animals for their meat and soft belly skin, which was used to make shoes, belts, and wallets. Between 1950 and 1960, hunters wiped out 90 percent of the alligators in Louisiana and greatly reduced the alligator population in the Florida Everglades.

In 1967 the federal government placed the American alligator on the endangered species list. In the next decade, protected by hunters and averaging about 40 eggs per nest, the alligator made a strong comeback. It was reclassified from endangered to threatened in Florida, Louisiana, and Texas, where the vast majority of the animals live. As a threatened species, it is still protected from excessive harvesting by hunters; however, limited hunting is allowed in some areas to keep the population from growing too large.
Alligators
Alligators have no natural predators except humans.