EN
استتار

استتار

استتار یکی از موثرترین راه ها برای حیوانات به منظور دوری از مورد حمله قرار گرفتن در مناطق قطبی بدون درخت است. با این وجود، مناظر تابستان و زمستان آنقدر دارای گوناگونی هستند که یک رنگ به تنهايى قطعاً نمی تواند در تمامی فصول کارآمد باشد. بنابراین، بسیاری از ساکنین مناطق توندرای قطبی، شیوه استتار خود را دو بار در سال تغییر می دهند. روباه قطبی مثال خوبی برای این پدیده به شمار می آید. پوست بدن این حیوان در تابستان به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری در می آید و پس از آن در فصل سرما به رنگ سفید تبدیل می شود. این روند در فصل بهار به صورت برعکس اتفاق مى افتد و پوشش قهوه ای متمایل به خاکستری بدن این حیوان با مناظر مناطق توندرای خشک ماه هایی که بارش برف وجود ندارد در می آميزد. همچنین رنگ سفید بدن این جانور نیز به طور طبیعی با مناظر یخی توندرا در زمستان ترکیب می شود.
استتار
استتار یکی از موثرترین راه ها برای حیوانات به منظور دوری از مورد حمله قرار گرفتن در مناطق قطبی بدون درخت است . با این وجود ...

Camouflage

Camouflage is one of the most effective ways for animals to avoid attack in the treeless arctic. However the summer and winter landscapes there are so diverse that a single protective coloring scheme would, of course, prove ineffective in one season or the other thus, many of the inhabitants of the arctic tundra change their camouflage twice a year.
The arctic fox is a clear-cut example of this phenomenon; it sports a brownish-gray coat in the summer which then turns white as cold weather sets in, and the process reverses itself in the springtime. Its brownish-gray coat blends in with the barren tundra landscape in the months without snow, and the white coat naturally blends in with the landscape of the frozen wintertime tundra.
Camouflage
Camouflage is one of the most effective ways for animals to avoid attack in the treeless arctic. However the summer ...