EN
پست ایت نتس

پست ایت نتس

پست ایت نتس ، يا همان بر چسب هاى رنگى كه براى يادداشت بردارى و غيره استفاده مى شوند، در دهه ى ١٩٧٠ ميلادى در كمپانى 3M در مينِسوتا به طور كاملاً اتفاقى اختراع شدند. محققين در شركت 3M مشغول كار بر روى مواد چسبناك مختلف بودند، كه يكى از موادى كه اتفاقاً چسبندگى بسيار پايينى داشت، تركيبى از acrylate copolymer microspheres آكريليت كوپوليمر ميكروسفى يِر، به وجود آمد. از كارمندان در 3M اين سؤال شد كه آيا مى توانند مورد استفاده اى براى مادّه ى چسبنده ى ضعيفى كه مى تواند دوباره مورد استفاده قرار گيرد، به شرط اين كه كثيف نشود، پيدا كنند؟ يكى از پيشنهاداتى كه مطرح شد اين بود كه اين ماده مى تواند بر روى يك تكه از كاغذ به كار گرفته شود و به عنوان نشانه اى كه بتواند در جايى در يك كتاب باقى بماند استفاده شود. استفاده ى ديگرى نيز براى اين محصول پيشنهاد شد و آن هنگامى بود كه اين محصول ضميمه ى گزارشى شد كه قرار بود براى يك همكار ارسال شود و از او درخواست شود كه نظرات خود را درباره ى آن گزارش بيان كند؛ اين همكار نظرات خود را بيان كرد و آن ها را روى برگه اى كه ضميمه ى گزارش شده بود نوشت و آن را باز گرداند. در واقع در اين جا بود كه ايده ى پست ایت نتس متولد شد.
در كمپانى تصميم بر اين شد كه اين محصول را در سال ١٩٧٧ در ٤ شهر امريكايى به شكل آزمايشى وارد بازار كنند. ابتدا فروش اين محصول خلاقانه در شهرهاى آزمايشى چندان درخشان و چشم گير نبود، احتمالاً به خاطر اين كه اين محصول در عين حال كه بسيار نوآورانه و جديد بود، نا آشنا نيز بود. پس از اين اتفاق تصميم بر آن شد كه براى آخرين بار تلاشى مبنى بر معرفى اين محصول در شهر Boise انجام شود. در اين راستا، فروشندگان كمپانى 3M اين محصول را در ادارات در سراسر شهر Boise معرفى كردند و نمونه هايى از اين محصول را نيز به شكل رايگان توزيع كردند. هنگامى كه فروشندگان هفته ى بعد به دفاترشان كه اين محصول در آن ها به نمايش گذاشته و رايگان توزيع كرده بودند برگشتند، درصد بسيار بالايى از كارمندانى كه متوجه شده بودند اين محصول ساده ى كوچك تا چه حد مى تواند مفيد و كاربردى باشد، به خريدارى كردن آن بسيار علاقه مند شده بودند. با گذشت زمان، كمپانى 3M متوجه پتانسيل بسيار بالاى اين محصول جديد شد، و در طول چند دهه ى بعد بيش از ٤٠٠ نوع متنوع از محصولات پست ایت در شكل ها، رنگ ها و سايزهاى مختلف توسط اين شركت به وجود آمدند.
پست ایت نتس
پست ایت نتس ، يا همان بر چسب هاى رنگى كه براى يادداشت بردارى و غيره استفاده مى شوند، در دهه ى ١٩٧٠ ميلادى در كمپانى 3M در مينِسوتا به طور كاملاً اتفاقى اختراع شدند. محققين در شركت 3M مشغول كار بر روى مواد چسبناك مختلف بودند، كه يكى از موادى كه اتفاقاً چسبندگى بسيار پايينى داشت، تركيبى از acrylate copolymer microspheres آكريليت كوپوليمر ميكروسفى يِر، به وجود آمد. از كارمندان در 3M اين سؤال شد كه آيا مى توانند ...

Post-it® Notes

Post-it® Notes were invented in the 1970s at the 3M company in Minnesota quite by accident. Researchers at 3M were working on developing different types of adhesives, and one particularly weak adhesive, a compound of acrylate copolymer microspheres, was developed. Employees at 3M were asked if they could think of a use for a weak adhesive which, provided it did not get dirty, could be reused. One suggestion was that it could be applied to a piece of paper to use as a bookmark that would stay in a place in a book.
Another use was found when the product was attached to a report that was to be sent to a colleague with a request for comments on the report; the colleague made his comments on the paper attached to the report and returned the report. The idea for Post-it Notes was born.
It was decided within the company that there would be a test launch of the product in 1977 in four American cities. Sales of this innovative product in test cities were less than stellar, most likely because the product, while innovative, was also quite unfamiliar. A final attempt was then made in the city of Boise to introduce the product. In this attempt, 3M salesman gave demonstrations of the product in offices throughout Boise and gave away free samples of the product. When the salesmen returned a week later to the offices where the product had been demonstrated and given away, a huge percentage of the office workers, having noted how useful the simple little product could be, were interested in purchasing it. Over time, 3M came to understand the huge potential of this new product, and over the next few decades more than 400 varieties of Post-it products in different colors, shapes, and sizes have been developed.
Post-it® Notes
Post-it® Notes were invented in the 1970s at the 3M company in Minnesota quite by accident. Researchers at 3M were working on developing different types of adhesives, and one particularly weak adhesive, a compound of acrylate copolymer microspheres, was developed. Employees at 3M were asked if they could think ...