EN
اوتیسم

اوتیسم

اوتیسم یک بیماری پیش رونده است که دارای ویژگی هایی همچون رفتارهای غیر عادی شدید در تمامی حوزه های اولیه عملکرد است . این بیماری اغلب زود شروع می شود ؛ و عموما تا سن یک سال و نیم و یا دو سال خود را نشان می دهد. این بیماری یک ماهیت واحد ندارد و در واقع یک سندرم است که با ویژگی ها و الگوهای رفتاری تعریف می شود. بنابراین این بیماری به احتمال زیاد دارای چند دلیل مختلف است و یک عامل سببی واحد ندارد . اوتیسم هنوز هم به طور کامل درک نشده و از لحاظ تشخیص ، سبب شناسی و استراتژی های درمانی ، بسیار بحث برانگیز است.
اوتیسم
اوتیسم یک بیماری پیش رونده است که دارای ویژگی هایی همچون رفتارهای غیر عادی شدید در تمامی حوزه های اولیه عملکرد است . این بیماری اغلب زود ...

Autism

Autism is a developmental disorder that is characterized by severe behavioral abnormalities across all primary areas of functioning. Its onset is often early; it generally makes itself known by the age of two and one-half. It is not a single disease entity but is instead a syndrome defined by patterns and characteristics of behavior; it, therefore most likely has multiple etiologies rather than a single causative factor. Autism is not fully understood and thus is controversial with respect to diagnosis, etiology, and treatment strategies.
Autism
Autism is a developmental disorder that is characterized by severe behavioral abnormalities across all primary areas of ...